ఈనాడు పత్రికలో ప్రమోషన్లు

‘ఈనాడు’  పత్రికలో రిపోర్టర్లు, సబ్ ఎడిటర్స్ కు ప్రమోషన్ ఇచ్చారు. 50 మందికి  పైగా రిపోర్టర్లు, 23 మంది సబ్ ఎఢిటర్స్ కు పదోన్నతులు కల్పించారు.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>